Drukowanie broszury

Dokument programu Writer można wydrukować w postaci broszury. Dwie strony są drukowane obok siebie, dzięki czeku po złożeniu papieru można czytać dokument jak książkę.

Po utworzeniu dokumentu, który ma zostać wydrukowany w postaci broszury, wybierz poziomą orientację stron. Podczas wydruku dokumentu program zastosuje układ broszury.

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

Aby wydrukować broszurę

  1. Wybierz Plik - Drukuj.

  2. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Właściwości.

  3. W oknie dialogowym właściwości drukarki ustaw poziomą orientację papieru.

Ikona wskazówki

Jeśli używana drukarka obsługuje tryb druku dwustronnego, to ponieważ broszury są zawsze drukowane z trybie poziomym, w oknie dialogowym konfiguracji drukarki należy ustawić opcję "druk dwustronny - krótka krawędź".


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

Jeśli dokument jest drukowany w układzie pionowym na stronie ułożonej poziomo, na jednym arkuszu drukowane są dwie przeciwległe strony. W przypadku drukarki obsługującej druk dwustronny z dokumentu można utworzyć całą broszurę bez konieczności późniejszego sortowania stron. Gdy drukarka obsługuje tylko druk jednostronny, ten sam efekt można osiągnąć, najpierw drukując strony przednie (zaznaczona opcja "Strony przednie / prawe strony /nieparzyste strony"), a następnie – po ponownym włożeniu tego samego pliku arkuszy do drukarki – drukując wszystkie strony tylne (zaznaczona opcja "Strony tylne / lewe strony / parzyste strony").

Ikona notatki

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Please support us!