Tworzenie i stosowanie stylów strony

LibreOffice używa stylów strony do określenia układu strony obejmującego orientację, tło, marginesy, główki, stopki oraz kolumny tekstu. Aby zmienić układ pojedynczej strony dokumentu, należy utworzyć i zastosować własny styl dla tej strony.

Definiowanie nowego stylu strony

 1. Wybierz Widok - Style.

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.

 4. W zakładce Organizator wprowadź nazwę stylu w polu Nazwa.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Aby ustawić opcje układu strony, użyj tabulatorów w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie stylu strony

 1. Kliknij obszar na stronie, na której ma zostać zastosowany styl.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby ręcznie zastąpić „Następny styl” stylu strony

 1. Umieść kursor pomiędzy stroną ze stylem strony a stroną ze stylem określonym w Następny styl.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja podziału strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Ze stylem strony.

 4. Wprowadź styl strony, który ma zostać zastosowany.

Zobacz Ręcznie zdefiniowany zakres stylu strony.

note

Wyjątkowa sytuacja ma miejsce, gdy Następny styl różni się od samego stylu strony i chcesz zastosować ten styl strony do dwóch kolejnych stron. Na przykład, jeśli zastosowano styl Pierwsza strona do strony i chcesz ponownie zastosować styl Pierwszej strony do następnej strony, musisz ręcznie zastąpić styl Pierwszej strony, ponieważ po nim następuje styl Domyślny styl strony.


Stosowanie stylu strony do nowej strony

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym zaczyna się nowa strona.

 2. Wybierz Wstaw - Więcej podziałów - Ręczny podział.

 3. Wybierz Podział strony.

 4. W polu Styl strony wybierz styl strony, który chcesz zastosować do strony następującej po ręcznym podziale.

 5. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!