Tworzenie i stosowanie stylów stron

LibreOffice używa stylów stron do określenia układu strony obejmującego orientację, tło, marginesy, główki, stopki oraz kolumny tekstu. Aby zmienić układ pojedynczej strony dokumentu, należy utworzyć i zastosować własny styl dla tej strony.

Definiowanie nowego stylu strony

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.

 4. W zakładce Organizator wprowadź nazwę stylu w polu Nazwa.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Aby ustawić opcje układu strony, użyj tabulatorów w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie stylu strony

 1. Kliknij obszar na stronie, na której ma zostać zastosowany styl.

 2. Do one of the following:

To Manually Override the “Next style” of a Page Style

 1. Place cursor between the page with the page style and the page with the style specified in Next style.

 2. Right-click and choose Edit Page Break.

 3. Select the With page style checkbox.

 4. Enter the page style to be applied.

See Manually Defined Range of a Page style.

note

A special situation arises when a Next style is different than the page style itself, and you want to apply that page style to two consecutive pages. For example, if you have applied First Page style to a page, and want to apply First Page style again to the immediately following page, then you must manually override First Page style, because it is configured to be followed by Default Page Style.


Stosowanie stylu strony do nowej strony

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym zaczyna się nowa strona.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Wybierz Podział strony.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!