Zmiana orientacji strony

Wszystkie właściwości strony dokumentów tekstowych programu Writer, na przykład orientacja strony, są definiowane przez style strony. Dla wszystkich stron nowego dokumentu tekstowego domyślnie jest używany styl “Domyślny“. Jeśli otworzysz istniejący dokument tekstowy, do różnych stron mogą zostać zastosowane różne style strony.

Należy wiedzieć, że zmiany zastosowane do właściwości strony wpływają tylko na strony używające bieżącego stylu strony. Bieżący styl strony jest podany na pasku stanu na dolnej krawędzi okna.

Zmiana orientacji wszystkich stron korzystających z bieżącego stylu strony

Jeśli masz dokument tekstowy składający się ze stron w tym samym stylu strony, możesz bezpośrednio zmienić właściwości strony:

 1. Choose Format - Page Style.

 2. Kliknij zakładkę Strona.

 3. W części Format papieru wybierz opcję “Pionowo” lub “Poziomo”.

 4. Kliknij OK.

Zmiana orientacji strony tylko niektórych stron

Program LibreOffice korzysta ze stylów do określenia orientacji stron dokumentu. Style stron definiują szereg właściwości strony, takich jak główką i stopka lub marginesy. Dla bieżącego dokumentu można użyć “domyślnego” stylu strony lub zdefiniować własne style i zastosować je do dowolnych części tekstu.

Na zakończenie tej strony pomocy omówimy szczegółowo zakres stylów strony. Jeśli nie rozumiesz dokładnie pojęcia stylu strony, przeczytaj sekcję na końcu tej strony.

note

W odróżnieniu od stylów znaków lub akapitów style strony nie są oparte na hierarchii. Nowy styl strony można utworzyć na podstawie właściwości istniejącego stylu strony, ale jeśli styl źródłowy zostanie później zmieniony, nowy styl strony nie odziedziczy tych zmian automatycznie.


Aby zmienić orientację tylko bieżącej strony, w pierwszej kolejności należy utworzyć styl strony, a następnie go zastosować:

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz Nowy.

 4. W zakładce Organizator wprowadź nazwę stylu strony w polu Nazwa.

 5. W polu Następny styl wybierz styl, który ma zostać zastosowany do następnej strony.

 6. Kliknij zakładkę Strona.

 7. W części Format papieru wybierz opcję “Pionowo” lub “Poziomo”.

 8. Kliknij OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

Zakres stylów strony

Należy znać zakres stylów strony w programie LibreOffice. Na które strony dokumentu tekstowego wpływa edytowanie stylu strony?

Styl o długości jednej strony

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

Styl o długości jednej strony rozpoczyna się od dolnej granicy bieżącego zakresu stylu strony i kończy na następnym podziale strony. Następny podział strony wypada automatycznie tam, gdzie tekst przepływa na następną stronę, co jest czasami nazywane "miękkim podziałem strony". Można też wstawić ręczny podział strony.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Ręcznie zdefiniowany zakres stylu strony

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

Możesz wstawić "podział strony ze stylem" bezpośrednio w pozycji kursora. Możesz też zastosować właściwość "podział strony ze stylem" do akapitu lub stylu akapitu.

Wykonaj dowolne z następujących poleceń:

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Please support us!