Numer strony

W programie Writer numer strony jest polem, które można wstawić do tekstu.

Wstawianie numerów stron

Choose Insert - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


Jednak w przypadku dodania lub usunięcia tekstu, te pola zmienią swoją pozycję. Dlatego też najlepszym sposobem jest wstawienie pola numeru strony w główce lub stopce, co zapewni tę samą pozycję numeru i jego powtarzanie na kolejnych stronach.

Aby dodać główkę lub stopkę do wszystkich stron bieżącego stylu, wybierz pozycję Wstaw - Główka i stopka - Główka - (nazwa stylu strony) lub Wstaw - Główka i stopka - Stopka - (nazwa stylu strony).

Rozpoczynanie od zdefiniowanego numeru strony

Numeracja stron pozwala na zmianę także innych parametrów. Na przykład tworzony jest dokument tekstowy, który ma rozpoczynać się od strony numer 12.

 1. Kliknij pierwszy akapit dokumentu.

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. W obszarze Podziały włącz opcję Wstaw. Włącz opcję Ze stylem strony, aby można było ustawić nowy Numer strony. Kliknij przycisk OK.

Ikona notatki

Numer nowej strony jest atrybutem pierwszego akapitu na stronie.


To Select the Page Number Format

Można zastosować numerację rzymską: i, ii, iii, iv itd.

 1. Kliknij dwukrotnie bezpośrednio przed polem podziału strony. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja pól.

 2. Wybierz format numeracji i kliknij przycisk OK.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

W programie Writer należy zdefiniować różne style stron. Pierwszy styl strony zawiera stopkę z polem numeru strony sformatowanym w cyfrach rzymskich. Kolejny styl strony zawiera stopkę z polem numeru strony sformatowanym w inny sposób.

Oba style strony muszą być rozdzielone znakiem podziału stron. W programie Writer można skonfigurować automatyczne podziały stron lub też ręcznie wstawiać znaki podziału stron.

Od rodzaju dokumentu zależy, czy lepszym sposobem będzie wstawienie ręcznego podziału stron pomiędzy stylami stron, czy zastosowanie podziału automatycznego. Jeśli tylko jedna strona (tytułowa) ma mieć inny styl niż pozostałe strony, lepiej zastosować metodę automatycznego podziału stron:

Stosowanie innego stylu strony do pierwszej strony

 1. Kliknij pierwszą stronę dokumentu.

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Kliknij dwukrotnie styl "Pierwsza strona".

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Stosowanie ręcznie wstawionego stylu strony

 1. Kliknij początek pierwszego akapitu strony, gdzie zastosowano inny styl strony.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. W polu listy Styl wybierz styl strony. Można także ustawić nowy numer strony. Kliknij przycisk OK.

Wybrany styl strony będzie zastosowany od bieżącego akapitu do następnego podziału strony ze stylem. Może zajść konieczność wcześniejszego utworzenia nowego stylu strony.

Wstawianie numeru strony do stopki

Główki i stopki

Zmienne style stron parzystych i nieparzystych

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Please support us!