Numer strony

W programie Writer numer strony jest polem, które można wstawić do tekstu.

Aby szybko wstawić numer strony w główce lub stopce stylu strony

Wybierz Wstaw - Numery stron, aby otworzyć okno dialogowe, które pomoże wstawić numer strony w główce bieżącego stylu strony lub stopki oraz ustawienie wyrównania numerów stron.

Wstawianie numerów stron

Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony, aby wstawić numer strony w bieżącej pozycji kursora.

tip

Jeśli widzisz tekst „Numer strony” zamiast numeru, wybierz Widok - Nazwy pól ().


Jednak w przypadku dodania lub usunięcia tekstu, te pola zmienią swoją pozycję. Dlatego też najlepszym sposobem jest wstawienie pola numeru strony w główce lub stopce, co zapewni tę samą pozycję numeru i jego powtarzanie na kolejnych stronach.

Aby dodać główkę lub stopkę do wszystkich stron bieżącego stylu, wybierz pozycję Wstaw - Główka i stopka - Główka - (nazwa stylu strony) lub Wstaw - Główka i stopka - Stopka - (nazwa stylu strony).

Rozpoczynanie od zdefiniowanego numeru strony

Numeracja stron pozwala na zmianę także innych parametrów. Na przykład tworzony jest dokument tekstowy, który ma rozpoczynać się od strony numer 12.

 1. Kliknij pierwszy akapit dokumentu.

 2. Wybierz kartę Format - Akapit - Przepływ tekstu.

 3. W obszarze Podziały włącz opcję Wstaw. Włącz opcję Ze stylem strony, aby można było ustawić nowy Numer strony. Kliknij przycisk OK.

note

Numer nowej strony jest atrybutem pierwszego akapitu na stronie.


Aby wybrać format numeru strony

Można zastosować numerację rzymską: i, ii, iii, iv itd.

 1. Kliknij dwukrotnie bezpośrednio przed polem podziału strony. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja pól.

 2. Wybierz format numeracji i kliknij przycisk OK.

Korzystanie z różnych formatów numerów stron w główkach i stopkach

Potrzebujesz kilku stron w formacie numeracji rzymskiej, a następnie pozostałych stron w innym formacie.

W programie Writer należy zdefiniować różne style strony. Pierwszy styl strony zawiera stopkę z polem numeru strony sformatowanym w cyfrach rzymskich. Kolejny styl strony zawiera stopkę z polem numeru strony sformatowanym w inny sposób.

Oba style strony muszą być rozdzielone znakiem podziału stron. W programie Writer można skonfigurować automatyczne podziały stron lub też ręcznie wstawiać znaki podziału stron.

Od rodzaju dokumentu zależy, czy lepszym sposobem będzie wstawienie ręcznego podziału stron pomiędzy stylami strony, czy zastosowanie podziału automatycznego. Jeśli tylko jedna strona (tytułowa) ma mieć inny styl niż pozostałe strony, lepiej zastosować metodę automatycznego podziału stron:

Stosowanie innego stylu strony do pierwszej strony

 1. Kliknij pierwszą stronę dokumentu.

 2. Wybierz Widok - Style ().

 3. W oknie Style kliknij ikonę Style strony.

 4. Kliknij dwukrotnie styl "Pierwsza strona".

Teraz strona tytułowa ma styl „Pierwsza strona”, a następne strony automatycznie mają „Domyślny styl strony”.

Możesz teraz na przykład wstawić stopkę tylko dla „Domyślnego stylu strony” lub wstawić stopki w obu stylach strony, ale z inaczej sformatowanymi polami numerów stron.

Stosowanie ręcznie wstawionego stylu strony

 1. Kliknij początek pierwszego akapitu strony, gdzie zastosowano inny styl strony.

 2. Wybierz Wstaw - Więcej podziałów - Ręczny podział. Zobaczysz okno dialogowe Wstaw podział.

 3. W polu listy Styl wybierz styl strony. Można także ustawić nowy numer strony. Kliknij przycisk OK.

Wybrany styl strony będzie zastosowany od bieżącego akapitu do następnego podziału strony ze stylem. Może zajść konieczność wcześniejszego utworzenia nowego stylu strony.

Prosimy o wsparcie!