Zmiana tła strony

LibreOffice korzysta ze stylów do określenia tła stron dokumentu. Aby na przykład zmienić tło jednej lub kilku strony dokumentu na znak wodny, należy utworzyć styl strony korzystający z tła w postaci znaku wodnego, a następnie zastosować ten styl do stron.

Aby zmienić tło strony

 1. Choose View - Styles .

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.

 4. W zakładce Organizator, w polu Nazwa wprowadź nazwę stylu strony.

 5. W polu Następny styl wybierz styl, który ma być zastosowany do następnej strony.

 1. Click the Area tab.

 2. Select whether you want a solid color or a graphic. Then select your options from the tab page.

 3. Kliknij OK.

Aby zmienić tło wszystkich stron dokumentu

W pierwszej kolejności sprawdź, czy utworzony styl korzysta z tła strony. Szczegóły można znaleźć w części Aby zmienić tło strony.

 1. Choose View - Styles .

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij dwukrotnie styl strony korzystający z tła strony, który ma być zastosowany.

Aby zastosować różne tła strony w tym samym dokumencie

W pierwszej kolejności sprawdź, czy utworzony styl korzysta z tła strony. Szczegóły można znaleźć w części Aby zmienić tło strony.

 1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem akapitu, dla którego należy zmienić tło strony.

 2. Choose Insert - Manual Break.

 3. Wybierz Podział strony.

 4. W polu Styl wybierz styl, w którym wykorzystywane jest tło strony.

 1. Kliknij OK.

Page Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Please support us!