Zmiana tła strony

LibreOffice korzysta ze stylów do określenia tła stron dokumentu. Aby na przykład zmienić tło jednej lub kilku strony dokumentu na znak wodny, należy utworzyć styl strony korzystający z tła w postaci znaku wodnego, a następnie zastosować ten styl do stron.

Aby zmienić tło strony

 1. Wybierz Widok - Style .

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.

 4. W zakładce Organizator, w polu Nazwa wprowadź nazwę stylu strony.

 5. W polu Następny styl wybierz styl, który ma być zastosowany do następnej strony.

 1. Kliknij kartę Obszar.

 2. Wybierz, czy chcesz jednolity kolor, czy grafikę. Następnie wybierz opcje ze strony karty.

 3. Kliknij OK.

Aby zmienić tło wszystkich stron dokumentu

W pierwszej kolejności sprawdź, czy utworzony styl korzysta z tła strony. Szczegóły można znaleźć w części Aby zmienić tło strony.

 1. Wybierz Widok - Style .

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij dwukrotnie styl strony korzystający z tła strony, który ma być zastosowany.

Aby zastosować różne tła strony w tym samym dokumencie

W pierwszej kolejności sprawdź, czy utworzony styl korzysta z tła strony. Szczegóły można znaleźć w części Aby zmienić tło strony.

 1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem akapitu, dla którego należy zmienić tło strony.

 2. Wybierz Wstaw - Ręczny podział.

 3. Wybierz Podział strony.

 4. W polu Styl wybierz styl, w którym wykorzystywane jest tło strony.

 1. Kliknij OK.

Znak wodny strony

Wstaw tekst znaku wodnego w tle bieżącego stylu strony.

Prosimy o wsparcie!