Wstawianie i usuwanie podziałów strony

Wstawianie ręcznego podziału strony

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma się zacząć nowa strona.

 2. Naciśnij +Enter.

Usuwanie ręcznego podziału strony

 1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem na stronie znajdującej się za ręcznym podziałem strony.

 2. Naciśnij Backspace.

Usuwanie ręcznego podziału strony znajdującego się przed tabelą

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wnętrze tabeli, a następnie wybierz opcję Tabela.

 2. Kliknij zakładkę Przepływ tekstu.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Podział.

Aby szybko przełączać się między układem strony w orientacji pionowej i poziomej

Domyślny szablon dostarczany przez program LibreOffice Writer oferuje kilka stylów układu strony, wśród których Domyślny styl strony ma orientację pionową, a styl poziomy ma orientację poziomą.

Tych stylów można używać do szybkiego przełączania między orientacją pionową a poziomą przez wstawianie ręcznych podziałów i wybieranie odpowiednich stylów strony zgodnie z poniższym opisem:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony podział strony.

 2. Przejdź do Wstaw - Więcej podziałów - Podział ręczny. Otworzy się okno dialogowe Wstaw podział.

 3. Wybierz opcję Podział strony iz listy rozwijanej Styl strony wybierz styl strony, który ma zostać zastosowany do strony po podziale (Domyślny styl strony, Poziomo itp.).

 4. Jeśli w pewnym miejscu dokumentu trzeba ponownie zmienić zastosowane ustawienie (na przykład, aby przełączyć z orientacji poziomej na pionową), umieść kursor w tym miejscu i powtórz czynności opisane wcześniej.

tip

Przeczytaj stronę pomocy Zmiana orientacji strony, aby dowiedzieć się więcej o zaawansowanych konfiguracjach dotyczących orientacji strony, które można zdefiniować.


Prosimy o wsparcie!