Modyfikacja numeracji listy numerowanej

Program pozwala usunąć numerację akapitu na liście numerowanej lub zmienić numer początkowy listy.

tip

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Usuwanie numeru z akapitu na liście numerowanej

  1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem akapitu, z którego należy usunąć numerację.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić numer, lista numerowana zaczyna się od

  1. Kliknij dowolne miejsce listy numerowanej.

  2. Choose Format - Bullets and Numbering, and then click the Customize tab.

  3. W polu Zacznij od wprowadź liczbę, od której ma się rozpocząć numeracja listy.

  4. Kliknij OK.

Please support us!