Modyfikowanie numeracji na liście uporządkowanej

Możesz usunąć numerację z akapitu na liście uporządkowanej lub zmienić numer, od którego zaczyna się lista uporządkowana.

Jeśli chcesz numerować nagłówki, wybierz Narzędzia - Numerowanie nagłówków. To polecenie otwiera okno dialogowe, w którym można przypisać schematy numeracji do stylów akapitów używanych w nagłówkach. Nie używaj ikony Przełącz listę uporządkowaną na pasku formatowania lub w oknie Format - Wypunktowanie i numeracja.

Aby usunąć numer z akapitu na liście uporządkowanej

  1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem akapitu, z którego należy usunąć numerację.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić numer, od którego zaczyna się lista uporządkowana

  1. Kliknij dowolne miejsce na liście uporządkowanej.

  2. Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja, a następnie kliknij kartę Dostosowanie.

  3. W polu Rozpoczęcie wprowadź liczbę, od której ma się rozpocząć numeracja listy.

  4. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!