Modyfikacja numeracji listy numerowanej

Program pozwala usunąć numerację akapitu na liście numerowanej lub zmienić numer początkowy listy.

Ikona wskazówki

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Usuwanie numeru z akapitu na liście numerowanej

  1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem akapitu, z którego należy usunąć numerację.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić numer, lista numerowana zaczyna się od

  1. Kliknij dowolne miejsce listy numerowanej.

  2. Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja, a następnie kliknij kartę Opcje.

  3. W polu Zacznij od wprowadź liczbę, od której ma się rozpocząć numeracja listy.

  4. Kliknij OK.

Numbering and Numbering Styles

Dodawanie punktorów

Dodawanie numeracji

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Korzystanie z podpisów

Definiowanie zakresów numeracji

Wiki page about numbering paragraphs by styles

Please support us!