Dodawanie numeracji wierszy

LibreOffice może automatycznie liczyć i numerować wiersze w całym dokumencie lub w zaznaczonych akapitach dokumentu. Numery wierszy są umieszczane także na wydrukach dokumentu, ale nie są dołączane do dokumentów zapisywanych w formacie HTML. Program pozwala na określenie odstępu numeracji, początkowego numeru wiersza, można także zdecydować, czy będą zliczane wiersze puste i wiersze ramek. Pomiędzy numerami wierszy można umieścić separatory.

note

Numerowanie wierszy nie jest dostępne w formacie HTML.


Dodawanie numeracji wierszy w całym dokumencie

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja wierszy.

 2. Zaznacz Pokaż numerację a następnie wybierz odpowiednie dla Ciebie opcje.

 3. Kliknij OK.

Dodawanie numeracji wierszy w określonym akapicie

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja wierszy.

 2. Zaznacz Pokaż numerację.

 3. Naciśnij , aby otworzyć okno Style, a następnie kliknij ikonę Style akapitu.

 4. Prawym klawiszem myszki kliknij styl akapitu "Domyślnie" i wybierz Modyfikuj.

  Wszystkie style akapitu są oparte na stylu domyślnym.

 1. Kliknij kartę Konspekt i lista.

 2. W obszarze Numeracja wierszy wyłącz opcję Numeruj wiersze tego akapitu.

 3. Kliknij OK.

 4. Zaznacz akapit(y), w którym chcesz włączyć numerację wierszy.

 5. Wybierz pozycję Format - Akapit a następnie kliknij kartę Konspekt i numeracja.

 6. Zaznacz Numeruj wiersze tego akapitu.

 7. Kliknij OK.

Możesz również utworzyć styl akapitu, w którym włączona jest numeracja wierszy, a następnie zastosować ten styl do akapitów, w których chcesz numerować wiersze.

Określanie liczby, od której ma rozpocząć się numeracja

 1. Kliknij w obszarze akapitu.

 2. Wybierz Format - Akapit, a następnie kliknij kartę Konspekt i lista.

 3. Zaznacz opcję Numeruj wiesze tego akapitu.

 4. Zaznacz opcję Rozpocznij ponownie od tego akapitu.

 5. Wpisz liczbę początkową w pole Rozpocznij od.

 6. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!