Definiowanie zakresów numeracji

Podobne elementy dokumentu, takie jak cytaty, można automatycznie numerować.

  1. Wprowadź tekst, do którego należy przypisać numerację, na przykład "Numer cytatu".

  2. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Zmienne.

  1. Na liście Typ kliknij polecenie "Zakres liczb".

  2. W polu Nazwa wpisz "Cytat".

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij Wstaw, a następnie kliknij Zamknij.

Prosimy o wsparcie!