Włączanie i wyłączanie rozpoznawania liczb w tabelach

LibreOffice can automatically recognize numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format. Use Table - Number Format to change the display of the entered value.

When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Jeśli opcja Rozpoznawanie liczb nie jest zaznaczona, liczby są zapisywane w formacie tekstowym i zostają automatycznie wyrównane do lewej strony.

To enable or disable this feature, do one of the following:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date or number into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

LibreOffice Writer – Tabela

Please support us!