Włączanie i wyłączanie rozpoznawania liczb w tabelach

LibreOffice może automatycznie rozpoznawać liczby lub daty wprowadzane do komórki tabeli, konwertując je z tekstu na odpowiedni format liczb. Użyj Tabela - Format liczb, aby zmienić wyświetlanie wprowadzonej wartości.

Gdy dane wejściowe nie mogą być rozpoznane jako liczba, kategoria liczb zmienia się na Tekst, a dane wejściowe nie są zmieniane.

Jeśli opcja Rozpoznawanie liczb nie jest zaznaczona, liczby są zapisywane w formacie tekstowym i zostają automatycznie wyrównane do lewej strony.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wykonaj jedną z następujących czynności:

Ta funkcja dotyczy globalnie wszystkich tabel we wszystkich dokumentach. Gdy ta opcja jest włączona, wpisanie daty lub liczby w komórce tabeli spowoduje automatyczne formatowanie. Włączanie i wyłączanie tej funkcji nie zmienia istniejącego formatowania danych.

LibreOffice Writer – Tabela

Prosimy o wsparcie!