Włączanie i wyłączanie rozpoznawania liczb w tabelach

LibreOffice umożliwia automatyczne formatowanie dat wprowadzanych do tabeli zgodnie z ustawieniami regionalnymi określonymi w systemie operacyjnym.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

LibreOffice Writer – Tabela

Please support us!