Tworzenie tekstu niedrukowalnego

W celu utworzenia tekstu, który nie ma być drukowany, należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie Wstaw – Ramka i kliknij przycisk OK.

  2. Wpisz tekst do ramki i - jeżeli jest taka potrzeba - zmień rozmiar ramki.

  3. Wybierz polecenie Format – Ramka i obiekt - Właściwości i kliknij kartę Opcje.

  4. W obszarze Właściwości wyłącz opcję Drukuj.

  5. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!