Nawigator dokumentów tekstowych

Nawigator wyświetla różne elementy dokumentu, takie jak nagłówki, tabele, ramki, obiekty lub hiperłącza.

  1. Aby otworzyć okno Nawigatora wciśnij klawisz F5.

  2. Aby szybko przeskoczyć do pozycji w dokumencie, kliknij dwukrotnie element wyświetlony w oknie Nawigator lub wprowadź odpowiedni numer strony w polu przełączającym.

Prosimy o wsparcie!