Korzystanie ze stylów z innego dokumentu lub z szablonu

Możesz zaimportować style z innego dokumentu lub z szablonu do bieżącego dokumentu.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. Użyj pól wyboru na dole okna dialogowego, aby wybrać typy stylów do importu. Aby zastąpić style w bieżącym dokumencie, które mają takie same nazwy jak style importowane, zaznacz pole wyboru Zastąp.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Prosimy o wsparcie!