Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Press the keys +<underlined character> to open a menu. In an open menu, press the underlined character to run a command. For example, press +I to open the Insert menu, and then H to insert a hyperlink.

Aby wyświetlić menu kontekstowe, naciśnij Shift + F10. Aby zamknąć menu kontekstowe, naciśnij klawisz Escape.

Wstawianie sekcji

 1. Wybierz Widok - Paski narzędzi - Wstaw aby otworzyć pasek narzędzi Wstaw.

 2. Naciskaj klawisz F6 aż do ustawienia fokusu na pasku narzędzi Wstaw.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo aż do wyboru ikony Sekcja.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawu w celu ustawienia szerokości sekcji, która ma zostać wstawiona.

 5. Nasiśnij Enter.

 6. Naciśnij klawisz F6, aby umieścić kursor wewnątrz dokumentu.

Wstawianie tabel tekstowych

 1. Naciskaj klawisz F6 aż do ustawienia fokusu na pasku narzędzi Standardowy.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo aż do wyboru ikony Tabela.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby wybrać liczbę kolumn i wierszy w tabeli.

 4. Nasiśnij Enter.

 5. Naciśnij klawisz F6, aby umieścić kursor wewnątrz dokumentu.

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)

Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Please support us!