Przejście do określonej zakładki

Aby przejść do określonej zakładki w dokumencie, w polu Strona na pasku stanu, a następnie wybierz zakładkę.

Prosimy o wsparcie!