Łączenie list uporządkowanych

Możesz połączyć dwie listy uporządkowane w jedną listę.

Aby połączyć dwie listy uporządkowane

  1. Zaznacz wszystkie akapity na liście.

  2. Na pasku Formatowanie kliknij dwukrotnie ikonę Przełącz listę uporządkowaną.

Aby utworzyć listę uporządkowaną z akapitów, które nie występują po sobie

  1. Przytrzymaj i przeciągnij zaznaczenie w pierwszym ponumerowanym akapicie. Wystarczy wybrać tylko jeden znak.

  2. Nadal trzymaj i przeciągnij zaznaczenie w każdym ponumerowanym akapicie list, które chcesz połączyć.

  3. Na pasku Formatowanie kliknij dwukrotnie ikonę Przełącz listę uporządkowaną.

tip

Aby dodać zaznaczone akapity do istniejącej listy, użyj Format - Listy - Dodaj do listy.


Prosimy o wsparcie!