Wstawianie zeskanowanego obrazu

Aby wstawić zeskanowany obraz, należy podłączyć skaner do systemu i zainstalować sterowniki programowe skanera.

  1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie należy wstawić skanowany obraz.

  2. Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj, a następnie z menu podrzędnego wybierz źródło skanowania.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami skanowania.

Prosimy o wsparcie!