Wstawianie grafiki z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Obiekty z galerii można przeciągnąć do dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego, rysunku lub prezentacji.

Aby zmienić obiekt z galerii wstawiony do dokumentu, naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Shift + Ctrl, a następnie przeciągnij obiekt z galerii na obiekt istniejący.

Wstawianie grafiki

Wstawianie grafiki z pliku

Wstawianie zeskanowanego obrazu

Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

Wstawianie wykresu programu Calc do dokumentu tekstowego

Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania

Prosimy o wsparcie!