Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

  1. Otwórz dokument do którego chcesz wstawić obiekt.

  2. Otwórz dokument Draw lub Impress zawierający obiekt, który chcesz skopiować.

  3. Przytrzymaj oraz kliknij i przytrzymaj obiekt przez chwilę.

  4. Przeciągnij obiekt do dokumentu, do którego ma on zostać wstawiony.

Prosimy o wsparcie!