Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

  1. Otwórz dokument do którego chcesz wstawić obiekt.

  2. Otwórz dokument Draw lub Impress zawierający obiekt, który chcesz skopiować.

  3. Hold down and click and hold the object for a moment.

  4. Przeciągnij obiekt do dokumentu, do którego ma on zostać wstawiony.

Wstawianie grafiki

Wstawianie grafiki z pliku

Wstawianie grafiki z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Wstawianie zeskanowanego obrazu

Wstawianie wykresu programu Calc do dokumentu tekstowego

Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania

Please support us!