Wstawianie grafiki z pliku

  1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić grafikę.

  2. Wybierz Wstaw - Obraz - Z pliku.

  3. Znajdź plik graficzny, który chcesz wstawić, a nastepnie kliknij Otwórz.

Domyślnie wstawiona grafika jest wyśrodkowana nad akapitem w którym znajdował się kursor.

Wstawianie grafiki

Wstawianie grafiki z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Wstawianie zeskanowanego obrazu

Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

Wstawianie wykresu programu Calc do dokumentu tekstowego

Please support us!