Wstawianie grafiki z pliku

  1. Wybierz Wstaw - Obraz.

  2. Wybierz plik. W polu Typ pliku można ograniczyć wybór do plików określonego typu.

  3. Aby utworzyć łącze do oryginalnego pliku, kliknij pole Łącze.

    Jeśli pole Łącze jest zaznaczone, uaktualnienie i załadowanie dokumentu powoduje każdorazowe ponowne załadowanie mapy bitowej. Po ponownym zastosowaniu czynności edycyjnych wykonanych na lokalnej kopii obrazu w dokumencie obraz zostaje ponownie wyświetlony.

    Jeśli pole Łącze nie jest zaznaczone, użytkownik zawsze pracuje na kopii utworzonej z chwilą wstawienia elementu graficznego.

    Aby osadzić obiekty graficzne, które pierwotnie były wstawione jako łącza, wybierz polecenie Edycja – Łącza, po czym kliknij przycisk Przerwij łącze.

  4. Kliknij przycisk Otwórz, aby wstawić obraz.

Domyślnie wstawiona grafika jest wyśrodkowana nad akapitem w którym znajdował się kursor.

Prosimy o wsparcie!