Indeksy użytkownika

Możesz utworzyć dowolną ilość zdefiniowanych przez Siebie indeksów.

Tworzenie indeksu użytkownika

 1. Zaznacz słowo lub słowa, które mają być dodane do indeksu użytkownika.

 2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.

 3. Kliknij przycisk Nowy indeks użytkownika znajdujący się obok pola Indeks.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby dodać zaznaczone słowa do nowego indeksu, kliknij polecenie Wstaw.

 6. Kliknij polecenie Wstaw.

Wstawianie indeksu użytkownika

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie należy wstawić nowy indeks.

 2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia.

 3. Na karcie Typ wybierz nazwę indeksu użytkownika utworzonego w polu Typ.

 1. Wybierz żądane opcje.

 2. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!