Tworzenie spisu treści

Najlepszym sposobem na utworzenie spisu treści jest zastosowanie zdefiniowanych stylów akapitu nagłówków, takich jak "Nagłówek 1", do akapitów, które chcesz włączyć do spisu treści. Po zastosowaniu tych stylów można utworzyć spis treści.

Wstawianie spisu treści

  1. Kliknij w miejscu dokumentu, w którym chcesz wstawić spis treści.

  2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia, a następnie kliknij kartę Typ.

  3. W polu Typ wybierz opcję "Spis treści".

  4. Wybierz żądane opcje.

  5. Kliknij OK.

Jeśli chcesz użyć innego stylu akapitu jako wpisu spisu treści, zaznacz pole wyboru Dodatkowe style w obszarze Utwórz z, a następnie kliknij przycisk Przypisz style obok pola wyboru. W oknie dialogowym Przypisz style kliknij styl na liście Styl, a następnie kliknij poziom indeksu dla wybranego stylu.

tip

LibreOffice tworzy wpisy spisu treści na podstawie poziomu konspektu stylu akapitu i zawartości akapitu. Jeśli akapit jest pusty, nie zostanie uwzględniony w spisie treści. Aby wymusić umieszczenie pustego akapitu w spisie treści, ręcznie dodaj do akapitu spację lub spację nierozdzielającą. Spacje dodane w polu tekstowym Po na karcie Numeracja w oknie dialogowym Numeracja nagłówków nie będą działać w tym celu, ponieważ są częścią numeracji akapitów, a nie zawartości akapitów.


Aktualizacja spisu treści

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Prosimy o wsparcie!