Indeksy obejmujące kilka dokumentów

Istnieje kilka sposobów tworzenia indeksu obejmującego kilka dokumentów:

Prosimy o wsparcie!