Tworzenie bibliografii

Bibliografia jest listą prac, do których odwołuje się tekst dokumentu.

Przechowywanie informacji bibliograficznych

LibreOffice przechowuje informacje bibliograficzne w bibliograficznej bazie danych lub w odrębnym dokumencie.

Zapisywanie informacji bibliograficznych w bibliograficznej bazie danych

 1. Wybierz Narzędzia - Bibliograficzna baza danych

 2. Wybierz Dane - Rejestruj.

 3. Wpisz nazwę pozycji bibliografii w polu Nazwa krótka, a następnie dodaj dodatkowe informacje do rekordu w pozostałych polach.

 4. Zamknij okno Bibliograficzna baza danych.

Zapisywanie informacji bibliograficznych w odrębnym dokumencie

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma zostać dodany wpis bibliograficzny.

 2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny.

 3. Zaznacz pole wyboru Na podstawie zawartości dokumentu, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 4. W polu Nazwa krótka wprowadź nazwę wpisu bibliograficznego.

 5. W polu Typ wybierz źródło publikacji dla rekordu, a następnie wprowadź dodatkowe informacje w pozostałych polach.

 6. Kliknij OK.

 7. W oknie dialogowym Wstaw wpis bibliograficzny kliknij polecenie Wstaw i polecenie Zamknij.

Ikona notatki

Podczas zapisywania dokumentu zawierającego wpisy bibliograficzne odpowiadające im rekordy są automatycznie zapisywane w ukrytym polu znajdującym się w dokumencie.


Wstawianie wpisów bibliograficznych z bibliograficznej bazy danych

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma zostać dodany wpis bibliograficzny.

 2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis bibliograficzny.

 1. Zaznacz pole wyboru Z bibliograficznej bazy danych.

 2. Wybierz nazwę wpisu bibliograficznego, która ma zostać umieszczona w polu Krótka nazwa.

 3. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Prosimy o wsparcie!