Formatowanie indeksu lub spisu treści

Okno dialogowe Wstaw indeks umożliwia zastosowanie różnych stylów akapitu, przypisanie hiperłączy do wpisów, a także zmianę układu i kolorów tła indeksów.

Stosowanie innego stylu akapitu do poziomu indeksu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści, a następnie wybierz Edycja indeksu.

 2. Kliknij zakładkę Style.

 3. Kliknij wybrany poziom indeksu na liście Poziomy.

 4. Kliknij wybrany styl na liście Style akapitów.

 5. Kliknij przycisk przypisania <.

 6. Kliknij OK.

Przypisywanie hiperłączy do wpisów spisu treści

Do pozycji spisu treści można przypisać odsyłacze w postaci hiperłączy.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy spis treści, a następnie wybierz Edycja indeksu.

 2. Kliknij zakładkę Wpisy.

 3. Na liście Poziom kliknij poziom indeksu, do którego chcesz przypisać hiperłącza.

 4. W obszarze Struktura kliknij pole przed N#, a następnie kliknij Hiperłącze.

 5. Kliknij pole za przyciskiem W, a następnie kliknij przycisk Hiperłącze.

 6. Powtórz te czynności dla każdego poziomu indeksu, który powinien zawierać hiperłącze, lub kliknij przycisk Wszystkie, aby zastosować formatowanie do wszystkich poziomów.

Prosimy o wsparcie!