Formatowanie indeksu lub spisu treści

Okno dialogowe Wstaw indeks umożliwia zastosowanie różnych stylów akapitów, przypisanie hiperłączy do wpisów, a także zmianę układu i kolorów tła indeksów.

Stosowanie innego stylu akapitu do poziomu indeksu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści, a następnie wybierz Edycja indeksu lub spisu treści.

 2. Kliknij zakładkę Style.

 3. Kliknij wybrany poziom indeksu na liście Poziomy.

 4. Kliknij wybrany styl na liście Style akapitów.

 5. Kliknij przycisk przypisania <.

 6. Kliknij OK.

Przypisywanie hiperłączy do wpisów spisu treści

Do pozycji spisu treści można przypisać odsyłacze w postaci hiperłączy.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy spis treści, a następnie wybierz Edycja indeksu lub spisu treści.

 2. Kliknij zakładkę Wpisy.

 3. Na liście Poziom kliknij poziom nagłówka, do którego chcesz przypisać hiperłącza.

 4. W obszarze Struktura kliknij pole przed przyciskiem W#, a następnie kliknij przycisk Hiperłącze.

 5. Kliknij pole za przyciskiem W, a następnie kliknij przycisk Hiperłącze.

 6. Powtórz czynności dla każdego poziomu nagłówka, dla którego należy utworzyć hiperłącza, lub kliknij przycisk Wszystko, aby zastosować formatowanie do wszystkich poziomów.

Tworzenie spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

Edycja i usuwanie wpisów indeksów i spisów treści

Tworzenie indeksu alfabetycznego

Indeksy użytkownika

Tworzenie bibliografii

Indeksy obejmujące kilka dokumentów

Please support us!