Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu

  1. Kliknij na słowo lub zaznacz wyrazy w twoim dokumencie, które chciałbyś użyć jako wpis indeksu.

  2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu i wykonaj jedną z następujących czynności:

Okno dialogowe wpisu indeksu

Definiowanie wpisów spisu treści

Najlepszym sposobem na utworzenie spisu treści jest zastosowanie zdefiniowanych stylów akapitu nagłówków, takich jak "Nagłówek 1", do akapitów które chcesz włączyć do spisu treści. Możesz również użyć własnych stylów akapitów, jeśli przypiszesz im jeden ze zdefiniowanych poziomów konspektu.

Używanie własnego stylu akapitu jako spisu treści

  1. Wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów i kliknij kartę Numeracja.

  2. Zaznacz styl akapitu, który chcesz włączyć do spisu w polu Styl akapitu.

  3. Na liście Poziomów kliknij poziom hierarchii w którym chcesz użyć stylu akapitu.

  4. Kliknij OK. Możesz teraz zastosować styl do nagłówków w dokumencie i włączyć je do spisu treści.

tip

LibreOffice tworzy wpisy spisu treści na podstawie poziomu konspektu stylu akapitu i zawartości akapitu. Jeśli akapit jest pusty, nie zostanie uwzględniony w spisie treści. Aby wymusić umieszczenie pustego akapitu w spisie treści, ręcznie dodaj do akapitu spację lub spację nierozdzielającą. Spacje dodane w polu tekstowym Po na karcie Numeracja w oknie dialogowym Numeracja rozdziałów nie będą działać w tym celu, ponieważ są częścią numeracji akapitów, a nie zawartości akapitów.


Prosimy o wsparcie!