Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu

  1. Kliknij na słowo lub zaznacz wyrazy w twoim dokumencie, które chciałbyś użyć jako wpis indeksu.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Definiowanie wpisów spisu treści

Najlepszym sposobem na utworzenie spisu treści jest zastosowanie zdefiniowanych stylów akapitów nagłówków, takich jak "Nagłówek 1", do akapitów które chcesz włączyć do spisu treści. Możesz również użyć własnych stylów akapitów, jeśli przypiszesz im jeden ze zdefiniowanych poziomów konspektu.

Używanie własnego stylu akapitu jako spisu treści

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Zaznacz styl akapitu, który chcesz włączyć do spisu w polu Styl akapitu.

  3. Na liście Poziomów kliknij poziom hierarchii w którym chcesz użyć stylu akapitu.

  4. Kliknij OK. Możesz teraz zastosować styl do nagłówków w dokumencie i włączyć je do spisu treści.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!