Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

  1. Umieść kursor w obszarze indeksu lub spisu treści.

    Jeśli nie można umieścić kursora w indeksie lub spisie treści, w oknie – LibreOffice Writer – Pomoc w formatowaniu zaznacz opcję Włącz kursor w sekcji Chronione obszary.

  2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję edycji z menu.

Zmian indeksu lub spisu treści można także dokonać bezpośrednio. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeks lub spis treści, wybierz opcję Edycja indeksu lub spisu treści, kliknij kartę Typ, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Chroniony przed ręcznymi zmianami.

Prosimy o wsparcie!