Zapobieganie dzieleniu określonych wyrazów

Jeśli wyrazy w tekście są dzielone automatycznie i część z nich wygląda nienaturalnie, a także gdy użytkownik nie chce, aby określone słowa były dzielone, można w odniesieniu do nich wyłączyć funkcję dzielenia automatycznego:

  1. Wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Pisownia

  2. Z listy Słownik użytkownika wybierz słownik, a następnie kliknij przycisk Edycja.

    Jeśli lista jest pusta, kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć słownik.

  3. W polu Wyraz wprowadź wyraz, który ma zostać wyłączony z dzielenia, zakończony znakiem równości (=), na przykład "pretensjonalny=".

  4. Kliknij przycisk Nowy, a następnie Zamknij.

tip

Aby szybko wyłączyć wyraz z dzielenia, zaznacz go, wybierz Format - Znak, kliknij zakładkę Czcionka, a następnie w polu Język wybierz opcję "Brak".


Niektóre słowa zawierają znaki specjalne, które produkt LibreOffice traktuje jako myślnik. Jeśli takie słowa nie mają być dzielone, możesz wstawić specjalny kod, który zapobiegnie dzieleniu słowa w danym miejscu. Postępuj zgodnie z następującą procedurą:

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być zablokowane dzielenie wyrazu.

  2. Wybierz Wstaw - Znacznik formatowania - Łącznik słów.

    Wstawiony znacznik formatowania zostanie wyświetlony na szaro. Aby go usunąć, po prostu umieść kursor nad znacznikiem formatowania i naciśnij klawisz Delete.

Prosimy o wsparcie!