Zapobieganie dzieleniu określonych wyrazów

Jeśli wyrazy w tekście są dzielone automatycznie i część z nich wygląda nienaturalnie, a także gdy użytkownik nie chce, aby określone słowa były dzielone, można w odniesieniu do nich wyłączyć funkcję dzielenia automatycznego:

  1. Wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Pisownia

  2. Z listy Słownik użytkownika wybierz słownik, a następnie kliknij przycisk Edycja.

    Jeśli lista jest pusta, kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć słownik.

  3. W polu Wyraz wprowadź wyraz, który ma zostać wyłączony z dzielenia, zakończony znakiem równości (=), na przykład "pretensjonalny=".

  4. Kliknij przycisk Nowy, a następnie Zamknij.

tip

Aby szybko wyłączyć wyraz z dzielenia, zaznacz go, wybierz Format - Znak, kliknij zakładkę Czcionka, a następnie w polu Język wybierz opcję "Brak".


Niektóre słowa zawierają znaki specjalne, które produkt LibreOffice traktuje jako myślnik. Jeśli takie słowa nie mają być dzielone, możesz wstawić specjalny kod, który zapobiegnie dzieleniu słowa w danym miejscu. Postępuj zgodnie z następującą procedurą:

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być zablokowane dzielenie wyrazu.

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Please support us!