Wstawianie hiperłączy za pomocą Nawigatora

Nawigator pozwala wstawiać do dokumentu odsyłacze w postaci hiperłączy. Odsyłacze można wprowadzać nawet z innych dokumentów LibreOffice. Kliknięcie hiperłącza przy otwartym dokumencie programu LibreOffice powoduje przejście do elementu docelowego.

  1. Otwórz dokumenty zawierające elementy, które mają zostać połączone odsyłaczem.

  2. Na pasku standardowym kliknij ikonę Nawigator.

  3. Kliknij strzałkę obok ikony Tryb przeciągania i sprawdź, czy została zaznaczona pozycja Wstaw jako hiperłącze.

  4. Na liście znajdującej się u dołu Nawigatora wybierz dokument zawierający element, do którego należy utworzyć odsyłacz.

  5. Na liście Nawigatora kliknij znak plus obok elementu, który ma zostać wstawiony w postaci hiperłącza.

  6. Przeciągnij element w miejsce dokumentu, w którym ma być wstawione hiperłącze.

Nazwa elementu zostanie wstawiona do dokumentu w postaci podkreślonego hiperłącza.

Nawigator przeglądu dokumentu

Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze

Prosimy o wsparcie!