Hiding Text

Do ukrywania bądź wyświetlania tekstu gdy spełnione są określone warunki można wykorzystać pola i sekcje.

Przed ukryciem tekstu należy utworzyć zmienną, która zostanie wykorzystana jako warunek ukrycia tekstu.

Tworzenie zmiennej

 1. Kliknij w obszarze dokumentu i wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól.

 2. Kliknij zakładkę Zmienne a następnie kliknij "Ustaw zmienną" na liście Typ.

 3. Kliknij "Standard" na liście Format.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę zmiennej, na przykład Ukryj.

 5. Wpisz wartość zmiennej w polu Wartość , na przykład 1.

 6. Aby ukryć zmienną w dokumencie wybierz Niewidoczny.

 7. Kliknij polecenia Wstaw i Zamknij.

Ukrywanie tekstu

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym chcesz dodać tekst.

 2. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.

 3. Kliknij "Ukryty tekst" na liście Typ.

 4. W polu Warunek wpisz wyrażenie. Aby na przykład użyć wcześniej zdefiniowanej zmiennej, wpisz Ukryj==1.

 5. Tekst, który chcesz ukryć wpisz w pole Wstaw tekst.

 6. Kliknij polecenia Wstaw i Zamknij.

Ukrywanie akapitu

 1. Kliknij w obszarze akapitu, do którego chcesz dodać tekst.

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. Kliknij "Ukryty akapit" na liście Typ.

 4. W polu Warunek wpisz wyrażenie. Aby na przykład użyć wcześniej zdefiniowanej zmiennej, wpisz Ukryj==1.

 5. Kliknij polecenia Wstaw i Zamknij.

note

You must enable this feature by removing the check mark Hidden Paragraphs in the dialog - LibreOffice Writer - View. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


Ukrywanie sekcji

 1. Zaznacz tekst, który chcesz ukryć.

 2. Choose Insert - Section.

 3. W obszarze Ukryj wybierz pozycję Ukryj, a następnie do pola Warunek wpisz wyrażenie. Aby na przykład użyć wcześniej zdefiniowanej zmiennej, wpisz Ukryj==1.

 4. Kliknij polecenie Wstaw.

Please support us!