Formatowanie główek i stopek

Możesz zastosować bezpośrednie formatowanie w tekście główki lub stopki. Możesz też dopasować odstęp tekstu w odniesieniu do ramki główki lub stopki lub zastosować krawędź dla główki lub stopki.

  1. Wybierz Format - Styl strony i wybierz kartę Główka lub Stopka.

  2. Ustaw parametry odstępu które chcesz zastosować.

  3. Aby dodać krawędź lub cieniowanie do główki lub stopki, kliknij pozycję Więcej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Krawędź/Tło.

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Definiowanie innych główek i stopek

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Prosimy o wsparcie!