Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Zanim będzie można wstawić informacje o rozdziałach do główki lub stopki, należy najpierw ustawić opcje numeracji rozdziałów dla stylu akapitu, który ma być używany w tytułach rozdziałów.

Aby przygotować styl akapitu dla tytułów rozdziałów

 1. Wybierz kartę Narzędzia - Numeracja nagłówków - Numeracja.

 2. W polu Poziom wybierz 1.

 3. W polu Styl akapitu wybierz styl akapitu, którego chcesz użyć w tytułach rozdziałów, na przykład Nagłówek 1.

 4. Wybierz schemat numerowania tytułów rozdziałów w polu Numer, na przykład 1,2,3....

 5. Wpisz Rozdział, a następnie spację w polu Przed.

 6. Wpisz spację w polu Po.

 7. Kliknij OK.

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

 1. Zdefiniowany dla tytułów rozdziałów styl akapitu zastosuj do nagłówków rozdziałów w dokumencie.

 2. Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka lub Wstaw - Główka i stopka - Stopka, a następnie wybierz z podmenu styl dla bieżącej strony.

 3. Kliknij obszar główki lub stopki.

 4. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Dokument.

 1. Kliknij Nagłówek na liście Typ, Numer i zawartość nagłówka na liście Format i 1 w Do poziomu.

 2. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

W główce każdej strony o bieżącym stylu automatycznie pojawi się nazwa i numer rozdziału.

Prosimy o wsparcie!