Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Zanim będzie można wstawić informacje o rozdziałach do główki lub stopki, należy najpierw ustawić opcje numeracji rozdziałów dla stylu akapitu, który ma być używany w tytułach rozdziałów.

Tworzenie stylu akapitu dla tytułów rozdziałów

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów.

 2. W polu Styl wybierz styl, który ma być zastosowany do tytułów rozdziałów, na przykład "Nagłówek 1".

 3. Wybierz schemat numerowania tytułów rozdziałów w polu Numer, na przykład "1,2,3...".

 4. W polu Przed wprowadź słowo "Rozdział", dopisując na końcu spację.

 5. W polu Po wprowadź spację.

 6. Kliknij OK.

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

 1. Zdefiniowany dla tytułów rozdziałów styl akapitu zastosuj do nagłówków rozdziałów w dokumencie.

 2. Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka lub Wstaw - Główka i stopka - Stopka, a następnie wybierz z podmenu styl dla bieżącej strony.

 3. Kliknij obszar główki lub stopki.

 4. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Dokument.

 1. Na liście Typ kliknij opcję "Rozdział", a na liście Format kliknij opcję "Numer i nazwa rozdziału".

 2. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

W główce każdej strony o bieżącym stylu automatycznie pojawi się nazwa i numer rozdziału.

Prosimy o wsparcie!