Definiowanie innych główek i stopek

Jeśli różne strony dokumentu stosują różne style, można na nich umieszczać różne główki i stopki. LibreOffice pozwala zastosować kilka wstępnie zdefiniowanych stylów strony, takich jak Pierwsza strona, Strona parzysta i Strona nieparzysta, a oprócz nich na utworzenie własnych stylów strony.

Możesz także użyć odbitego układu strony, jeśli chcesz dodać główkę do stylu strony, który ma różne wewnętrzne i zewnętrzne marginesy strony. Aby zastosować tę opcję do stylu strony, wybierz Format - Styl strony, kliknij kartę Strona i w obszarze Ustawienia układu, wybierz "Odbicie lustrzane" w polu Układ strony.

Style stron służą na przykład do definiowania innych główek i stopek na stronach parzystych i nieparzystych.

 1. Otwórz nowy dokument tekstowy.

 2. Wybierz Widok - Style i kliknij ikonę Style strony na pasku bocznym Style.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element "Strona nieparzysta" na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

 4. W oknie dialogowym Style strony kliknij kartę Główka.

 5. Zaznacz pole wyboru Włącz główkę, a następnie kliknij kartę Organizator.

 6. W polu Następny styl wybierz pozycję "Lewa strona".

 7. Kliknij OK.

 8. W oknie Style kliknij prawym przyciskiem myszy "Lewa strona" na liście stylów strony i wybierz Modyfikuj.

 9. W oknie dialogowym Style strony kliknij kartę Główka.

 10. Zaznacz pole wyboru Włącz główkę, a następnie kliknij kartę Organizator.

 11. W polu Następny styl wybierz pozycję "Prawa strona".

 12. Kliknij OK.

 13. Kliknij dwukrotnie pozycję "Strona nieparzysta" na liście stylów strony, aby zastosować styl do bieżącej strony.

 14. W główce dla stylu Strona parzysta wprowadź tekst lub grafikę. Po dodaniu następnej strony dokumentu wprowadź tekst lub grafikę do główki dla stylu Strona nieparzysta.

Prosimy o wsparcie!