Główki i stopki

Główki i stopki są obszarami na górnych i dolnych marginesach każdej strony, które mogą zawierać tekst i grafikę. Główki i stopki są dodawane do bieżącego stylu strony. Każda strona korzystająca z tego samego stylu automatycznie pobiera dodaną główkę lub stopkę. W główkach i stopkach umieszczonych w dokumencie tekstowym można wstawiać Pola, takie jak numery stron i nagłówki rozdziałów.

Ikona notatki

Styl bieżącej strony jest wyświetlany na pasku stanu.


Główki i stopki w dokumentach HTML

Niektóre opcje główek i stopek są dostępne także w dokumentach HTML. Główki i stopki nie są obsługiwane przez standard HTML, dlatego też są eksportowane w postaci specjalnych znaczników, które są widoczne w przeglądarce. Główki i stopki są eksportowane tylko w takich dokumentach HTML, w których można aktywować tryb układu strony www. Po ponownym otwarciu dokumentu w programie LibreOffice główki i stopki są wyświetlane prawidłowo wraz ze wstawionymi do nich polami.

Prosimy o wsparcie!