Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

Zastosowanie dokumentu głównego łączącego pojedyncze pliki LibreOffice programu Writer pozwala na zarządzanie dużymi dokumentami, takimi jak książki o wielu rozdziałach. Pojedyncze pliki są określane jako dokumenty podrzędne. Duży dokument, nad którym pracuje kilka osób także można podzielić na dokumenty podrzędne, a następnie dodać je do dokumentu głównego.

Tworzenie dokumentu głównego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Jeśli został utworzony nowy dokument główny, pierwszym wpisem w Nawigatorze powinien być wpis Tekst. Wpisz wstęp lub wprowadź dowolny tekst. Dzięki temu po edycji stylu istniejącego w dokumencie głównym zmieniony styl jest widoczny we wszystkich dokumentach podrzędnych.

 2. W Nawigatorze dokumentu głównego (powinien zostać otwarty automatycznie, jeśli nie, należy nacisnąć F5), należy kliknąć i przytrzymać ikonę Wstaw i wykonać jedną z następujących akcji:

 1. Wybierz Plik - Zapisz.

Edycja dokumentu głównego

Do zmiany układu i edycji dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym służy Nawigator.

Ikona

Aby zaktualizować indeks w dokumencie głównym, zaznacz indeks w Nawigatorze, a następnie kliknij ikonę Aktualizuj.

Ikona notatki

Po wstawieniu do dokumentu głównego obiektu, takiego jak ramka lub obraz, nie należy go zakotwiczać "do strony". Zamiast tego należy skorzystać z panelu Format - (rodzaj obiektu) - Typ i użyć zakotwiczenia "Do akapitu", a następnie w polach Poziomo i Pionowo ustawić pozycję obiektu w odniesieniu do "Całej strony".


Rozpoczęcie każdego dokumentu podrzędnego na nowej stronie

 1. Upewnij się, że każdy dokument podrzędny rozpoczyna się on nagłówka korzystającego z tego samego stylu akapitu, na przykład "Nagłówek 1".

 2. W dokumencie głównym wybierz Widok - Style i kliknij ikonę Style akapitu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl "Nagłówek 1", a następnie wybierz Modyfikuj.

 4. Kliknij kartę Przepływ tekstu.

 5. W obszarze Podziały zaznacz pole wyboru Wstaw, a następnie w polu Typ wybierz opcję “Page”.

 6. Aby każdy dokument podrzędny rozpoczynał się na stronie nieparzystej, zaznacz pole wyboru Ze stylem strony, a następnie w polu wybierz opcję "Strona nieparzysta".

 7. Kliknij OK.

Aby wyeksportować dokument główny

 1. Wybierz Plik - Eksportuj.

 2. Z listy Zapisz jako typ wybierz format pliku dokumentu tekstowego i kliknij Zapisz.

Ikona notatki

Dokumenty podrzędne zostaną wyeksportowane jako sekcje. Jeśli dokument ma zawierać zwykły tekst bez sekcji, wybierz opcję Format – Sekcje, aby wyłączyć ochronę i usunąć sekcje.


Prosimy o wsparcie!