Korzystanie z dokumentów głównych i podrzędnych

Zastosowanie dokumentu głównego łączącego pojedyncze pliki LibreOffice programu Writer pozwala na zarządzanie dużymi dokumentami, takimi jak książki o wielu rozdziałach. Pojedyncze pliki są określane jako dokumenty podrzędne. Duży dokument, nad którym pracuje kilka osób także można podzielić na dokumenty podrzędne, a następnie dodać je do dokumentu głównego.

Cechy dokumentów głównych

Ikona notatki

Dodanie dokumentu podrzędnego do dokumentu głównego lub utworzenie nowego dokumentu podrzędnego powoduje utworzenie łącza w dokumencie głównym. Dokumentu podrzędnego nie można edytować bezpośrednio w dokumencie głównym, ale można go otworzyć do edycji, korzystając z Nawigatora.


Przykład użycia stylów

Dokument główny master.odm składa się z tekstu i łączy do dokumentów podrzędnych sub1.odt i sub2.odt. W każdym dokumencie podrzędnym zostanie zdefiniowany i zastosowany nowy styl akapitu Style1, a następnie dokumenty podrzędne zostaną zapisane.

W przypadku zapisu dokumentu głównego, są importowane do niego style z dokumentów podrzędnych. W pierwszej kolejności jest importowany nowy styl Style1 z dokumentu sub1.odt. Następnie są importowane nowe style z dokumentu sub2.odt, ale w związku z tym, że styl Style1 już jest obecny w dokumencie głównym, ten z pliku sub2.odt nie będzie importowany.

W dokumencie głównym jest wyświetlany nowy styl Style1 z pierwszego dokumentu podrzędnego. Wszystkie akapity w dokumencie głównym będą wyświetlane z wykorzystaniem stylu Style1 z pierwszego dokumentu podrzędnego. Jednakże drugi dokument podrzędny nie zostanie zmieniony. Akapity wykorzystujące styl Style1 z drugiego dokumentu podrzędnego o innych atrybutach będą wyświetlane w zależności od tego, czy dokument sub2.odt został otwarty sam, czy jako część dokumentu głównego.

Ikona wskazówki

Aby uniknąć zamieszania, zarówno w przypadku dokumentu głównego, jak i jego dokumentów podrzędnych można używać tych samych stylów. Po utworzeniu dokumentu głównego i jego dokumentów podrzędnych z zawierającego nagłówki istniejącego dokumentu za pomocą polecenia Plik - Wyślij - Utwórz dokument główny ta czynność zostanie przeprowadzana automatycznie.


Prosimy o wsparcie!