Tworzenie listu seryjnego

Do stworzenia listu seryjnego potrzebny jest dokument tekstowy zawierający pole adresowe oraz bazę danych adresowych. Następnie można połączyć lub scalić adresy i dokument tekstowy, a następnie wydrukować lub wysłać e-mailem wynik.

note

Jeśli dokument jest w formacie HTML, żadne osadzone lub połączone obrazy nie zostaną wysłane z wiadomością e-mail.


W tworzeniu listów seryjnych pomocny jest Kreator korespondencji seryjnej.

Aby utworzyć list seryjny

 1. Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator korespondencji seryjnej. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób nawigacji po stronach kreatora:

 2. Zaznacz opcję Użyj szablonu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowe.

 3. Wybierz Korespondencja służbowa z lewej listy, a następnie Nowoczesny list biznesowy z prawej listy. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Szablony, a następnie kliknij Dalej w kreatorze.

 4. Zaznacz pole wyboru List, po czym kliknij przycisk Dalej.

 5. W następnym kroku kreatora, należy kliknąć przycisk Wybierz listę adresową, aby sprawdzić, czy używana jest prawidłowa lista adresowa. Jeśli użyty ma być blok adresowy, należy wybrać jego typ oraz dopasować pola danych, jeśli zachodzi taka potrzeba, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

 6. Następnie przejdź do kroku Utwórz zwrot grzecznościowy. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wstaw indywidualny zwrot grzecznościowy. W polu Ogólny zwrot grzecznościowy wybierz zwrot, który ma znaleźć się na początku każdego listu.

 7. Jeśli chcesz umieścić pola korespondencji seryjnej w innej części dokumentu, wybierz odpowiednią kolumnę w źródle danych adresowych, a następnie przeciągnij i upuść główkę kolumny w obszar dokumentu, w którym pole ma się pojawić. Upewnij się, że zaznaczono całą kolumnę.

 8. Kliknij przycisk Dalej, następnie przycisk Zakończ, aby utworzyć korespondencję seryjną.

Prosimy o wsparcie!