Tworzenie listu seryjnego

To create a form letter, you need a text document that contains fields for address data, and an address database. Then you combine or merge the address data and the text document to either print the letters or send them by email.

Ikona notatki

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the email.


W tworzeniu listów seryjnych pomocny jest Kreator korespondencji seryjnej.

Aby utworzyć list seryjny

 1. Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator korespondencji seryjnej. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób nawigacji po stronach kreatora:

 2. Zaznacz opcję Użyj szablonu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowe.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Zaznacz pole wyboru List, po czym kliknij przycisk Dalej.

 5. W następnym kroku kreatora, należy kliknąć przycisk Wybierz listę adresową, aby sprawdzić, czy używana jest prawidłowa lista adresowa. Jeśli użyty ma być blok adresowy, należy wybrać jego typ oraz dopasować pola danych, jeśli zachodzi taka potrzeba, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

 6. Następnie przejdź do kroku Utwórz zwrot grzecznościowy. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wstaw indywidualny zwrot grzecznościowy. W polu Ogólny zwrot grzecznościowy wybierz zwrot, który ma znaleźć się na początku każdego listu.

 7. Jeśli chcesz umieścić pola korespondencji seryjnej w innej części dokumentu, wybierz odpowiednią kolumnę w źródle danych adresowych, a następnie przeciągnij i upuść nagłówek kolumny w obszar dokumentu, w którym pole ma się pojawić. Upewnij się, że zaznaczono całą kolumnę.

 8. Kliknij przycisk Dalej, następnie przycisk Zakończ, aby utworzyć korespondencję seryjną.

Pola

Rejestracja książki adresowej

Bazy danych - przegląd

Please support us!