Wstawianie i edycja przypisów dolnych lub końcowych

Przypisy dolne umieszczone u dołu strony zawierają dodatkowe informacje dotyczące tekstu, podobną rolę spełniają przypisy końcowe umieszczone na końcu dokumentu. LibreOffice automatycznie numeruje przypisy dolne i końcowe.

Wstawianie przypisu dolnego lub końcowego

  1. Kliknij w miejscu dokumentu, w którym ma zostać umieszczone zakotwiczenie przypisu.

  2. Wybierz polecenie Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy.

  3. W obszarze Numeracja wybierz format, którego chcesz użyć. Po wybraniu opcji Znak kliknij przycisk Wybierz i wybierz znak, którego chcesz użyć dla stopki.

  4. W obszarze Typ wybierz opcję Przypis dolny lub Przypis końcowy.

  5. Kliknij OK.

  6. Wprowadź przypis.

Icon

Przypisy dolne można także wstawiać, klikając ikonę Wstaw przypis dolny bezpośrednio na pasku narzędzi Wstaw.

Insert Endnote Icon

You can insert endnotes directly by clicking the Insert Endnote icon on the Standard or Insert toolbar or choose Insert - Footnote and Endnote - Endnote.

Edycja przypisu dolnego lub końcowego

tip

Shortcut keys can be made to insert, edit, and navigate to footnotes and endnotes. Choose Tools - Customize - Keyboard tab and enter note in the Functions box to see possibilities.


Please support us!