Wstawianie i edycja przypisów dolnych lub końcowych

Przypisy dolne umieszczone u dołu strony zawierają dodatkowe informacje dotyczące tekstu, podobną rolę spełniają przypisy końcowe umieszczone na końcu dokumentu. LibreOffice automatycznie numeruje przypisy dolne i końcowe.

Wstawianie przypisu dolnego lub końcowego

  1. Kliknij w miejscu dokumentu, w którym ma zostać umieszczone zakotwiczenie przypisu.

  2. Wybierz polecenie Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy.

  3. W obszarze Numeracja wybierz format, którego chcesz użyć. Po wybraniu opcji Znak kliknij przycisk Wybierz i wybierz znak, którego chcesz użyć dla stopki.

  4. W obszarze Typ wybierz opcję Przypis dolny lub Przypis końcowy.

  5. Kliknij OK.

  6. Wprowadź przypis.

Ikona

Przypisy dolne można także wstawiać, klikając ikonę Wstaw przypis dolny bezpośrednio na pasku narzędzi Wstaw.

Ikona wstawiania przypisu końcowego

Przypisy końcowe można wstawiać bezpośrednio, klikając ikonę Wstaw przypis końcowy na pasku narzędzi Standardowy lub Wstaw albo wybierając Wstaw - Przypis dolny i Przypis końcowy - Przypis końcowy.

Edycja przypisu dolnego lub końcowego

tip

Klawisze skrótów mogą służyć do wstawiania, edytowania i przechodzenia do przypisów dolnych i końcowych. Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura i wpisz przypis w polu Funkcje, aby zobaczyć możliwości.


Prosimy o wsparcie!