Wstawianie numeru strony do stopki

Do stopki dokumentu można w łatwy sposób wstawiać numer następnej strony. Można także dodać do niej licznik stron, np. "Strona 9 z 12"

Wstawianie numeru strony

  1. Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Stopka, a następnie zaznacz styl strony, dla którego ma zostać dodana stopka.

  2. Wybierz Wstaw - Pole - Numer strony.

W razie potrzeby wyrównaj pole zawierające numer strony.

Dodatkowe wstawianie liczby stron

  1. Kliknij miejsce przed polem zawierającym numer strony, wpisz słowo Strona i naciśnij spację. Kliknij miejsce za polem, wprowadź spację, wpisz słowo z i dodaj kolejną spację.

  2. Wybierz Wstaw - Pole - Liczba stron.

Główki i stopki

Zmienne style stron parzystych i nieparzystych

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Please support us!