Wstawianie numerów stron na następnych stronach

Korzystając z pól, można w łatwy sposób wstawiać w stopce numer następnej strony.

Numer strony będzie wyświetlany wyłącznie, jeśli istnieje następna strona.

  1. Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Stopka, a następnie zaznacz styl strony, dla którego ma zostać dodana stopka.

  2. Umieść kursor w stopce i wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól.

  3. W oknie dialogowym Pola kliknij zakładkę Dokument.

  4. Kliknij pozycję 'Strona' na liście Typ i pozycję 'Następna strona' na liście Wybierz.

  5. Kliknij schemat numeracji na liście Format.

    Jeśli na liście Format wybrano pozycję 'Tekst', w polu strony będzie wyświetlany wyłącznie tekst wprowadzony w polu Wartość.

  6. Kliknij przycisk Wstaw, aby wstawić pole z numerem strony.

Prosimy o wsparcie!