Pobieranie danych użytkownika w polach lub warunkach

Program pozwala na pobieranie i porównywanie pewnych danych użytkownika w warunkach lub polach. Na przykład można porównać dane użytkownika za pomocą następujących operatorów:

Operator

Znaczenie

== lub EQ

równa się

!= lub NEQ

jest różna od


Z warunków można skorzystać także w celu ukrycia tekstu dokumentu przed określonym użytkownikiem.

  1. Zaznacz tekst, który należy ukryć.

  2. Wybierz Wstaw - Sekcja.

  3. W obszarze Ukryj zaznacz pole wyboru Ukryj.

  4. W polu Uwzględnij warunek wprowadź wyrażenie user_lastname == "Doe", gdzie "Doe" jest nazwiskiem użytkownika, przed którym należy ukryć tekst.

  5. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie zapisz dokument.

Ikona notatki

Nazwa ukrytej sekcji będzie cały czas widoczna w Nawigatorze.


Poniższa tabela zawiera listę zmiennych użytkownika dostępnych przy definiowania warunku lub pola:

Zmienne użytkownika

Znaczenie

user_firstname

Imię

user_lastname

Nazwisko

user_initials

Inicjały

user_company

Firma

user_street

Ulica

user_country

Kraj

user_zipcode

Kod pocztowy

user_city

Miejscowość

user_title

Tytuł

user_position

Pozycja

user_tel_work

Telefon służbowy

user_tel_home

Telefon domowy

user_fax

Faks

user_email

Adres e-mail

user_state

Województwo


Prosimy o wsparcie!