Wstawianie pola daty stałej lub zmiennej

Bieżącą datę można wstawić w postaci pola aktualizowanego przy każdym otwarciu dokumentu lub w postaci pola, które nie będzie aktualizowane.

  1. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Dokument.

  2. Na liście Typ kliknij opcję “Data” i wykonaj jedną z następujących czynności:

    Aby wstawić datę w postaci pola aktualizowanego przy każdym otwarciu dokumentu, kliknij pozycję ”Data” na liście Wybierz.

    Aby wstawić datę jako pole, które nie będzie aktualizowane, na liście Wybierz kliknij opcję “Data (stała)”.

Pola

Pobieranie danych użytkownika w polach lub warunkach

Dodawanie pól wprowadzania

Please support us!