Wstawianie pola daty stałej lub zmiennej

Bieżącą datę można wstawić w postaci pola aktualizowanego przy każdym otwarciu dokumentu lub w postaci pola, które nie będzie aktualizowane.

  1. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Dokument.

  2. Na liście Typ kliknij opcję “Data” i wykonaj jedną z następujących czynności:

    Aby wstawić datę w postaci pola aktualizowanego przy każdym otwarciu dokumentu, kliknij pozycję ”Data” na liście Wybierz.

    Aby wstawić datę jako pole, które nie będzie aktualizowane, na liście Wybierz kliknij opcję “Data (stała)”.

Prosimy o wsparcie!