Pola

Pola używane są dla danych, które się zmieniają, takich jak bieżąca data lub sumaryczna ilość stron dokumentu.

Podgląd pól

Pola składają się z nazwy pola i zawartości pola. Aby przełączyć widok pomiędzy wyświetlaniem nazwy pola i jego zawartości wybierz Widok - Nazwy pól.

Aby wyświetlić lub ukryć podświetlanie, wybierz polecenie Widok – Cieniowanie pól. Aby na stałe wyłączyć tę funkcję, w oknie – LibreOffice – Wygląd usuń zaznaczenie pola wyboru Cieniowanie pól.

Aby zmienić kolor cieniowania pól, wybierz polecenie LibreOffice – Kolor aplikacji, znajdź opcję Cieniowanie pól i wybierz inny kolor w polu Ustawienie koloru.

Właściwości pól

Większość pól w dokumencie - włączając w to pola baz danych - przechowują i wyświetlają wartości zmiennych.

Kliknięcie następujących typów pól wywołuje akcję:

Typ pola

Właściwość

Symbol zastępczy

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Wstaw odwołanie

Przenosi kursor myszki do odwołania.

Uruchom makro

Wykonuje makro.

Pole wprowadzania

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję zawartości pola.


Aktualizacja pól

Aby zaktualizować wszystkie pola w dokumencie naciśnij klawisz F9 lub wybierz Edycja -Zaznacz wszystko a nastepnie naciśnij F9.

Aby zaktualizować pole wstawione z bazy danych, zaznacz je, a następnie naciśnij klawisz F9.

Ikona notatki

Placeholders are not updated.


Pobieranie danych użytkownika w polach lub warunkach

Dodawanie pól wprowadzania

Wstawianie pola daty stałej lub zmiennej

Tekst warunkowy

Tekst warunkowy przy numeracji stron

Numer strony

Please support us!