Konwersja pola na tekst

Pole można zamienić na zwykły tekst, który nie będzie już uaktualniany. Po zamianie pola na tekst konwersja odwrotna nie jest już możliwa.

  1. Zaznacz pole i wybierz Edycja - Wytnij.

  2. Wybierz Edycja - Wklej specjalnie.

  3. Kliknij pozycję "Niesformatowany tekst" na liście Wybór i kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!