Zmienne style stron parzystych i nieparzystych

Ikona

LibreOffice umożliwia automatyczne stosowanie innych stylów dla stron parzystych (lewych) i nieparzystych (prawych). Stylów strony można użyć na przykład do wyświetlenia innych główek i stopek na stronach parzystych i nieparzystych. Styl bieżącej strony jest wyświetlany na pasku stanu na dole obszaru roboczego.

Konfiguracja zmiennych stylów stron

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element "Strona parzysta" na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

  3. Kliknij zakładkę Organizator.

  4. W polu Następny styl wybierz "Strona nieparzysta", a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy element "Strona nieparzysta" na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

  6. W polu Następny styl wybierz "Strona parzysta", a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

Aby dodać główkę do jednego ze stylów strony, wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka, a następnie wybierz styl strony, do którego ma zostać dodana główka. W ramce główki wprowadź tekst, który ma być wyświetlany jako główka.

Aby dodać stopkę do jednego ze stylów strony, wybierz polecenie Wstaw – Główka i stopka - Stopka, a następnie wybierz styl strony, do którego ma zostać dodana stopka. W ramce stopki wprowadź tekst, który ma być wyświetlany jako stopka.

Ikona wskazówki

Jeśli na stronie tytułowej główka lub stopka nie mają być wyświetlane, zastosuj dla niej styl "Pierwsza strona".


Blokowanie drukowania pustych stron

Jeśli w dokumencie programu Writer występują kolejno po sobie dwie parzyste lub dwie nieparzyste strony, domyślnie zostanie wstawiona pusta strona. Istnieje możliwość zablokowania drukowania i eksportowania do pliku PDF tych automatycznie generowanych stron.

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice Writer – Drukuj.

  2. Usuń zaznaczenie znaku wyboru opcji Drukuj automatycznie wstawione puste strony.

Prosimy o wsparcie!