Przenoszenie i kopiowanie tekstu w dokumentach

  1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść lub skopiować.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Aby przenieść zaznaczony tekst, przeciągnij go w nowe miejsce i puść klawisz myszy. Podczas przeciągania kursor myszy zmieni się (pojawi się szara ramka).
    Kursor myszy w czasie przenoszenia danych

    Aby skopiować wybrany tekst, w trakcie przeciągania przytrzymaj klawisz . Podczas przeciągania kursor myszy będzie zawierał znak plusa (+).
    Kursor myszy w czasie kopiowania danych

Prosimy o wsparcie!