Usuwanie słów ze słownika użytkownika

  1. Wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Pisownia.

  2. Z listy Użytkownika wybierz słownik użytkownika do edycji, a następnie kliknij przycisk Edycja.

  3. Wybierz słowo, które chcesz usunąć z listy Wyraz, a następnie kliknij Usuń.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Please support us!