Tekst warunkowy przy numeracji stron

Jeśli dokument składa się z więcej niż jednej strony, można utworzyć warunkowe pole tekstowe wyświetlające słowo "strony" zamiast "strona" w połączeniu z polem numeracji stron.

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić numer strony.

  2. Wybierz polecenie Wstaw - Pole - Numer strony, a następnie naciśnij spację.

  3. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.

  4. Na liście Typ wybierz pozycję "Tekst warunkowy".

  5. W polu Warunek wpisz Strona > 1.

  6. W polu Wtedy wpisz Strony.

  7. W polu W przeciwnym przypadku wpisz Strona.

  8. Kliknij Wstaw, a następnie kliknij Zamknij.

Prosimy o wsparcie!