Tekst warunkowy

W dokumencie można zdefiniować pola wyświetlające określony tekst przy spełnieniu zdefiniowanych warunków. Na przykład można zdefiniować tekst warunkowy wyświetlany w serii listów przypominających.

Zdefiniowanie tekstu warunkowego w tym przykładzie jest procesem dwuetapowym. W pierwszej kolejności należy utworzyć zmienną, a następnie warunek.

Definiowanie zmiennej warunkowej

W pierwszym etapie przykładu należy zdefiniować zmienną dla warunku.

 1. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól, a następnie kliknij kartę Zmienne.

 2. Na liście Typ wybierz polecenie "Ustaw zmienną".

 3. W polu Nazwa wprowadź nazwę zmiennej, na przykład Przypomnienie.

 4. Na liście Format kliknij opcję "Tekst".

 5. Wpisz 1 do pola Wartość i wybierz polecenie Wstaw.
  Na liście Format będzie wyświetlany format "Ogólny".

Definiowanie warunku i tekstu warunkowego

W drugim etapie przykładu należy zdefiniować warunek, który musi być spełniony, a także wstawić symbol zastępczy dla wyświetlanego tekstu warunkowego.

 1. Umieść kursor w miejscu, gdzie należy umieścić tekst warunkowy.

 2. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.

 3. Na liście Typ wybierz pozycję "Tekst warunkowy".

 4. W polu Warunek wprowadź tekst Przypomnienie EQ "3". Innymi słowy, tekst warunkowy będzie wyświetlany, kiedy zmienna w polu zdefiniowanym w pierwszym etapie przykładu będzie równa trzy.

  Cudzysłowy, w których umieszczono liczbę "3", oznaczają, że zmienna zdefiniowana w pierwszym etapie tego przykładu jest ciągiem znaków.

 1. W polu Wtedy wprowadź tekst, który ma zostać wyświetlany po spełnieniu warunku. Praktycznie nie ma ograniczenia długości wprowadzonego tekstu. Do tego pola można wkleić także akapit.

 2. Kliknij Wstaw, a następnie kliknij Zamknij.

Wyświetlanie zmiennej warunkowej

W niniejszym przykładzie tekst warunkowy będzie wyświetlany, jeśli wartość zmiennej warunkowej jest równa 3.

 1. Umieść kursor przed polem zdefiniowanym w pierwszym etapie przykładu, a następnie wybierz Edycja - Pola.

 2. Zamień liczbę wprowadzoną w polu Wartośćna liczbę 3, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Jeśli pole nie zostanie zaktualizowane automatycznie naciśnij F9.

Prosimy o wsparcie!