Numeracja nagłówków

Użyj okna dialogowego Numeracja nagłówków, aby dodać numerację do nagłówków. Różne poziomy w oknie dialogowym umożliwiają przypisanie różnych nagłówków jako struktury konspektu dokumentu. W ustawieniach domyślnych styl akapitu "Nagłówek 1" ma przypisany poziom konspektu 1. Jest uważany za najwyższy poziom w strukturze konspektu dokumentu. Styl akapitu "Nagłówek 2" ma przypisany poziom konspektu 2 i tak dalej. Możesz także użyć tego okna dialogowego, aby przypisać niestandardowy styl akapitu jako nagłówek w strukturze dokumentu.

Aby dodać automatyczną numerację do nagłówka

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja nagłówków, a następnie kliknij kartę Numeracja.

 2. Wybierz Poziom do skonfigurowania.

 3. W polu Styl akapitu wybierz styl akapitu dla wybranego poziomu.

 4. W polu Numer wybierz schemat numeracji, który chcesz użyć dla tego nagłówka, a następnie kliknij OK.

Aby usunąć automatyczną numerację z nagłówka

 1. Kliknij po numerze, na początku tekstu w akapicie nagłówka.

 2. Naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć numer.

 3. Naciśnij klawisze Shift+Backspace z kursorem na początku nagłówka, aby zwrócić numer.

Ta procedura usuwa numerację dla pojedynczego nagłówka. Aby usunąć lub zmodyfikować automatyczną numerację dla wszystkich nagłówków, użyj okna dialogowego Numeracja nagłówków.

Korzystanie ze stylu akapitu zdefiniowanego przez użytkownika jako nagłówek

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja nagłówków, a następnie kliknij kartę Numeracja.

 2. Kliknij poziom, który chcesz przypisać do niestandardowego stylu akapitu na liście Poziom.

 3. Wybierz zdefiniowany styl z listy Style akapitu.

 4. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!