Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Dodawanie automatycznej numeracji do stylu nagłówka

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. W polu Styl akapitu wybierz styl nagłówka, do którego chcesz dodać numer rozdziału.

  3. W polu Numery wybierz rodzaj numeracji, który chcesz zastosować, i kliknij przycisk OK.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Kliknij po numerze, na początku tekstu w akapicie nagłówka.

  2. Naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć liczbę.

Używanie stylu akapitu zdefiniowanego przez użytkownika jako nagłówek

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Wybierz zdefiniowany styl z listy Style akapitu.

  3. Kliknij numer poziomu nagłówka, do którego chcesz przypisać swój styl na liście Poziom.

  4. Kliknij OK.

Changing the Chapter Level of Numbered and Bulleted Lists

Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze

Please support us!