Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

Dodawanie automatycznej numeracji do stylu nagłówka

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. In the Paragraph style box, select the heading style that you want to add chapter numbers to.

  3. In the Number box, select the numbering scheme that you want to use, and then click OK.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Kliknij po numerze, na początku tekstu w akapicie nagłówka.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

note

Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.


Używanie stylu akapitu zdefiniowanego przez użytkownika jako nagłówek

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Kliknij numer poziomu nagłówka, do którego chcesz przypisać swój styl na liście Poziom.

  3. Wybierz zdefiniowany styl z listy Style akapitu.

  4. Kliknij OK.

Please support us!